Krajský úřad Pardubického kraje

Všem kteří pomáhali při rekonstrukci

Děkujeme Městskému úřadu v Litomyšli, všem, kteří finančně nebo materiálně podpořili vznik a dosavadní činnost Rodinného centra v Litomyšli i těm, kteří nás podpoří v budoucnu. Velké díky patří také všem, kteří pro nás, bez nároku na odměnu, vykonávají spoustu užitečné práce a v neposlední řadě našim rodinám, které při nás pevně stojí.