Rodinné centrum inspiruje obyvatele města od roku 1996 na cestě k prožitku
z každého okamžiku.
Podporujeme rodiny v tom, aby vyšly ze svých bytů a sdílely svůj volný čas, touhy a energie. Chceme, aby díky nám posílily svou schopnost tolerance, komunikace, respektu a aby postupně společně přicházely na to, co by chtěly ve svém životě zachovat, a co naopak změnit.

Chceme, aby to uměly udělat samy.

Nabízíme každodenní dávku originálních, společenských a kulturních zážitků nevšedního typu všeho druhu, ideální místo pro trávení volného času, probouzení vlastní kreativity, hledání nových perspektiv života s dětmi, uvolnění napětí, nekonečného pobavení a spoustu času. Motivujeme ostatní, jak si užít každého dne s námi.
Základem rodiny je táta, máma, děti, babičky a dědečkové. Nabízíme podporu a příležitost všem, kdo věří na to, že spokojenost rodiny roste i díky každodenním maličkostem. Partnerství není perpetuum mobile, je potřeba mu dávat energii, čas, prostor, živit ho.

Vytváříme ve městě centrum, v němž lze relaxovat, potkávat se, aktivizovat se a přemýšlet.
Jsme otevření všemu, ale v centru funguje jasné pravidlo: aktivity musí být v souladu s cíli a posláním RC.
Každý z nás je jiný, a proto i naše nabídka je široká a různorodá. Každý po svém si zvolí specifický přístup k tomu, co mu vyhovuje.
Spokojená rodina je to, o co nám opravdu jde.
Věříme, že Litomyšl je skvělým místem k životu.
Věříme ve schopnost lidí sdílet společný prostor navzdory tomu, že jejich touhy a životy se mohou snadno zásadně míjet.
Věříme ve vzájemné sdílení, inspiraci a víme, že nejlepším vzděláváním je prožitek.
Věříme, že vzájemné sdílení starosti je poloviční starost a vzájemné sdílení radosti je dvojnásobná radost.
Věříme, že každý může změnit jen sám sebe.
Víme, že když se chce, dějí se zázraky.
Věříme v rodinu, komunikaci a vzájemnou spolupráci – tři média, která mohou činit náš život lepším – zajímavějším, přátelštějším a dobrodružnějším.

Děkujeme všem, jimž jsme měli tu čest věnovat naši jedinečnou energii.